Giới thiệu dịch vụ tư vấn ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn

Bạn đang quan tâm đến việc cải thiện hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn? Hãy để chúng tôi giúp bạn triển khai tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – yêu cầu chung về năng lực của các phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn.

ISO/IEC 17025 là gì?

ISO/IEC 17025:2017 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu chung về năng lực của các phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn. Tiêu chuẩn này cung cấp khuôn khổ cho hoạt động và quản lý phòng thí nghiệm, bao gồm hệ thống quản lý chất lượng, yêu cầu về nhân sự, phương pháp thử nghiệm và hiệu chuẩn, thiết bị và cơ sở vật chất cũng như báo cáo kết quả. Ngoài ra, ISO/IEC 17025:2017 còn bao gồm các yêu cầu về độ không đảm bảo của phép đo, khả năng truy xuất nguồn gốc của các phép đo và xử lý các mẫu phòng thí nghiệm.

Việc tuân thủ ISO/IEC 17025:2017 thường được các cơ quan quản lý, khách hàng và tổ chức công nhận yêu cầu để đảm bảo độ tin cậy và hiệu lực của kết quả phòng thí nghiệm. Các lĩnh vực công nhận PTN bao gồm thử nghiệm cơ, thử nghiệm điện – điện tử, thử nghiệm sinh học, thử nghiệm hoá học, thử nghiệm xây dựng, thử nghiệm không phá huỷ, hiệu chuẩn và đo lường, và thử nghiệm dược phẩm.

Áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 mang lại nhiều lợi ích cho phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn của bạn, bao gồm đáp ứng các yêu cầu kiểm nghiệm – hiệu chuẩn theo quy định, nâng cao năng lực kỹ thuật, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của PTN, đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy của kết quả thử nghiệm

Các lĩnh vực có thể áp dụng

Gồm có:

 • Lĩnh vực thử nghiệm cơ
 • Lĩnh vực thử nghiệm điện – Điện tử
 • Lĩnh vực thử nghiệm sinh học
 • Lĩnh vực thử nghiệm hoá học
 • Lĩnh vực thử nghiệm xây dựng
 • Lĩnh vực thử nghiệm không phá huỷ
 • Lĩnh vực hiệu chuẩn và đo lường
 • Lĩnh vực thử nghiệm dược phẩm

Lợi ích khi áp dụng thành công ISO 17025-2027

Lợi ích khi áp dụng ISO 17025: 2017 để áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm

 • Đáp ứng các yêu cầu kiểm nghiệm à hiệu chuẩn theo quy định
 • Nâng cao năng lực kỹ thuật của Phòng Thí nghiệm
 • Xây dựng hệ thống QLCL của PTN
 • Đảm bảo độ chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm
 • Quy chuẩn hóa các hoạt động của phòng thử nghiệm ,các thao tác thử nghiệm, vận hành thiết bị thử nghiệm, các phương pháp thí nghiệm
 • Được thừa nhận kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn giữa các phòng thí nghiệm trong nước và quốc tế
 • Có tên trong danh sách PTN được VILAS ( hệ thống công nhận phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn Việt Nam
 • Củng cố uy tín trong lòng khách hàng
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh
 • Được tham gia thử nghiệm chất lượng hàng hóa tron công tác chứng nhận chất lượng đã được chỉ định

Các bước triển khai

Điều kiện để áp dụng thành công ISO/IEC 17025

Điều kiện để áp dụng thành công ISO/IEC 17025, doanh nghiệp cần phải thực hiện đầy đủ các điều kiện sau:

 • Cam kết của lãnh đạo đối với việc thực hiện ISO/IEC 17025 áp dụng hệ thống quản lý đối với PTN là điều kiện tiên quyết đối với sự thành công trong việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý ISO 17025.
 • Sự tham gia của nhân viên: sự tham gia tích cực và kiến thức hiểu biết của mọi thành viên trong PTN đối với ISO 17025 giữ vai trò quyết định.
 • Công nghệ hỗ trợ: ISO 17025 là tiêu chuẩn áp dụng cho PTN, tuy nhiên ở các đơn vị có công nghệ hiện đại hơn (thiết bị tiến tiến, ứng dụng công nghệ thông tin,..) thì việc áp dụng ISO 17025 sẽ được hoàn tất một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn.
 • Chú trọng Cải tiến liên tục: các hành động cải tiến từng bước hay những hoạt động đổi mới đều mang lại lợi ích thiết thực nếu được thực hiện thường xuyên.
 • Sử dụng tư vấn chuyên nghiệp: Đây không phải là điều kiện bắt buộc nhưng nó lại đóng vai trò quan trọng đối với tiến độ và mức độ thành công trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý ISO 17025 tại các PTN

Liên hệ ngay 084 885 4404 hoặc info@huseco.vn để được tư vấn thêm