3,5,

Soát xét sổ sách, chứng từ kế toán; tư vấn cho doanh nghiệp hoàn thiện sổ sách, chứng từ kế toán.

Tư vấn hoàn thiện quy trình lưu trữ chứng từ kế toán

4

Tư vấn soát xét chi phí phục vụ cho mục đích thuế

Tư vấn kế toán doanh nghiệp