HUSECO TECHNOLOGY DEVELOPMENT INVESTMENT JSC

Nhà cung cấp giải pháp hệ thống lọc nước chuyên dụng cho các phòng thí nghiệm, cơ sở nghiên cứu, cở sở sản xuất kinh doanh quy mô dưới 10000 LPD trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp như Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi, Chế phẩm sinh học, Môi trường, Dược & Dược thú y, Bảo vệ thực vật, Vật liệu, Hóa chất, Viện nghiên cứu, trường đại học…

Service

Installation, instruction, implementation of IQ/OQ in accordance with the quality system ISO 9000, ISO 17025. The team is well-trained by the Metrology Institute (VIM), the Chromatography Center (EDC) and by the manufacturer. always meet high expertise for laboratory equipment.

Advise

All products are supported by a highly specialized PRODUCT MANAGEMENT team, capable of providing accurate advice on APPLICATIONS for each field of analysis Pharmaceutical, Cosmetic, Food, Environmental, Industrial...

Diversity

Ngoài các thiết bị lọc nước chuyên sâu cho phòng thí nghiệm, chúng tôi hỗ trợ tư vấn, thiết kế hệ thống lọc phù hợp với từng đối tượng phòng thí nghiệm để giải quyết các vấn đề cụ thể về TDS, SiO2, mặn, TOC, v.v...

next Previous What do customers say about us?

Partners customers

Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client